Módszerek és elméletek 1.

Methods and theories 1.


ELTE, 2019. tavaszi félév
Oktató: Biró Tamás
BTKD-TÖ-HB-1, BMA-HEBD-306.
Hétfő 8.30–10.00

Ugrás az irodalomra.

Kurzusleírás:

Beharangozó.

A hallgató megismerkedik azokkal a kortárs módszertani és elméleti keretekkel, amelyek különösen relevánsak a hebraisztika, azon belül saját szűkebb és tágabb kutatási területe szempontjából. Megtanulja, hogyan alkalmazza ezeknek a kereteknek a fogalmi rendszerét önálló munkája során, és miként reflektáljon kutatásának módszertani korlátaira. Szélesebb elméleti és módszertani horizontja révén doktori témáját új perspektívában fogja értelmezni. Ugyanakkor megismeri az egyes iskolák közötti szemléletbeli különbségeket, a módszertant érintő tudományos vitákat is, és ezáltal a kortárs szakirodalmat is tágabb kontextusban lesz képes interpretálni. A kurzus többek között a következő területeket fedheti le: kortárs irodalomelméletek, kortárs társadalomelméletek, kortárs valláselméletek és antropológia, kortárs történelemelméletek, nyelvészet és szociolingvisztika.
A beharangozó bezárása.


Leírás a tanszéki honlapon.
Előzetes szillabusz.
Követelmények.
Javasolt irodalom.
Akadémiai műfajok jellemzése.

Tematika (heti bontásban):

Febr. 18. Bevezetés.
Prezentáció 1.
 
Febr. 25. Tudományfilozófia 1.
J. W. Rogerson, ‘Old Testament’, in: J. W. Rogerson and Judith M. Lieu, The Oxford Handbook of Biblical Studies (Oxford University Press, 2006), pp. 5-26. [01.4.Oxf. 1.] Link.
Prezentáció 1.
 
Márc. 4. Tudományfilozófia 2.
Colin Renfrew és Paul Bahn, Régészet: Elmélet, módszer, gyakorlat (Osiris Kiadó, 1999/2005), pp. 11-16. (Bevezetés: A régészet természete és céljai, ford. Dezső Tamás). [10.Ren.9.] Link.
Prezentáció 1.
 
Márc. 11. Galit Hasan-Rokem, ‘Jewish folklore and ethnography’, in Martin Goodman (ed.), The Oxford Handbook of Jewish Studies(Oxford University Press, 2002)pp. 956-974. [01.5.OHJS.1.] Link.
Prezentáció 2.
 
Márc. 18-25. Michael Stausberg, ‘There is life in the old dog yet: An introduction to contemporary theories of religion’, in: idem (ed.), Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion (Routledge, 2009), pp. 1-21. [12.Sta.1.] Link.
Prezentáció 3.
 
Ápr. 01. István Czachesz and Risto Uro, ‘The cognitive science of religion: A new alternative in Biblical studies’, in: István Czachesz and Risto Uro (eds.), Mind, Morality and Magic: Cognitive Science Approaches in Biblical Studies (Acumen, 2013), pp. 1-14. [12.2.Cza.1.] Link.
 
Ápr. 08. Ronald Wardhaugh, Szociolingvisztika (Osiris-Századvég, 1995), pp. 9-24. [11.War.1.] Link.
 
Ápr. 15. Robert W. Murray, ‘The early history of historical phonology’, in: Patrick Honeybone and Joseph Salmons (eds.), The Oxford Handbook of Historical Phonology (Oxford University Press, 2015), pp. 11-31. [11.Hon.1.] Link.
 
Ápr. 29. Claire Warwick, ‘Building theories or theories of building? A tension at the heart of digital humanities’,
in: Susan Schreibman, Ray Siemens and John Unsworth, A New Companion to Digital Humanities (Wiley Blackwell, 2016), pp. 538-552. Link.
 
Máj. 06. Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS (3rd edition) (Sage, 2009), pp. 1-30 (Chapter 1: ‘Why is my evil lecturer forcing me to learn statistics?’). Link.
 
Máj. 13. André Burguiere: A történeti antropológia.
In: Sebők Marcell (ed.): Történeti antropológia (Replika Kör, Budapest, 2000), pp. 49–72. Link.
 

 


Irodalom

J. W. Rogerson, ‘Old Testament’, in: J. W. Rogerson and Judith M. Lieu, The Oxford Handbook of Biblical Studies (Oxford University Press, 2006), pp. 5-26. [01.4.Oxf. 1.] Link.

Colin Renfrew és Paul Bahn, Régészet: Elmélet, módszer, gyakorlat (Osiris Kiadó, 1999/2005), pp. 11-16. (Bevezetés: A régészet természete és céljai, ford. Dezső Tamás). [10.Ren.9.] Link.

Galit Hasan-Rokem, ‘Jewish folklore and ethnography’, in Martin Goodman (ed.), The Oxford Handbook of Jewish Studies (Oxford University Press, 2002) pp. 956-974. [01.5.OHJS.1.] Link.

Michael Stausberg, ‘There is life in the old dog yet: An introduction to contemporary theories of religion’, in: idem (ed.), Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion (Routledge, 2009), pp. 1-21. [12.Sta.1.] Link.

István Czachesz and Risto Uro, ‘The cognitive science of religion: A new alternative in Biblical studies’,
in: István Czachesz and Risto Uro (eds.), Mind, Morality and Magic: Cognitive Science Approaches in Biblical Studies (Acumen, 2013), pp. 1-14. [12.2.Cza.1.] Link.

István Czachesz and Gerd Theissen, ‘Cognitive Science and Biblical Interpretation’,
in: R. Nikolsky, I. Czachesz, F. S. Tappenden and T. Biró, Language, Cognition, and Biblical Exegesis: Interpreting Minds (Bloomsbury, 2019), pp. 13-39.

Ronald Wardhaugh, Szociolingvisztika (Osiris-Századvég, 1995), pp. 9-24. [11.War.1.] Link.

Robert W. Murray, ‘The early history of historical phonology’, in: Patrick Honeybone and Joseph Salmons (eds.), The Oxford Handbook of Historical Phonology (Oxford University Press, 2015), pp. 11-31. [11.Hon.1.] Link.

Claire Warwick, ‘Building theories or theories of building? A tension at the heart of digital humanities’,
in: Susan Schreibman, Ray Siemens and John Unsworth, A New Companion to Digital Humanities (Wiley Blackwell, 2016), pp. 538-552. Link.

Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS (3rd edition) (Sage, 2009), pp. 1-30 (Chapter 1: ‘Why is my evil lecturer forcing me to learn statistics?’). Link.