Héber nyelvtörténet

History of the Hebrew language

MA, előadás, BMA-HEBD16-201, BBV-202.18


ELTE, 2018. tavaszi félév
Biró Tamás és Koltai Kornélia

Időpont: szerda, 12:00–13:30.
Helyszín: F. épület 233.

Ugrás az irodalomra.

Kurzusleírás:

Beharangozó.

Az előadás célja, hogy átfogó képet adjon a történeti nyelvészet vizsgálati tárgyairól, módszereiről, diszciplínáiról, körüljárja a nyelvi változás mibenlétét, majd a héber nyelvtörténet korszakait társadalmi, történeti és kultúrtörténeti dimenzióba helyezze, valamint, hogy áttekintse az egyes nyelvtörténeti korszakok (valamennyi nyelvi szintre kiterjedő) sajátosságait, a rendelkezésre álló forrásokból való válogatás alapján. Az egyes korszakok nyelvtörténetének bemutatását követi egy-egy elméletibb jellegű előadás, amely az adott korszakhoz kapcsolódóan tárgyal egy-egy nyelvészeti területet, fogalmat, módszert, problematikát, leíró és történeti szempontból.
A beharangozó eltüntetése.


Leírás a tanszéki honlapon.
Előzetes szillabusz.

Tervezett tematika (heti bontásban):

 1. Bevezetés: leíró nyelvészet, történeti nyelvészet és nyelvtörténet (BT)
  Prezentáció (pdf), febr. 14.
 2. A proto-hébertől a klasszikus bibliai héberig; epigrafikus emlékek (KK)
  Prezentáció (pdf), febr. 21.
 3. Történeti-összehasonlító nyelvészet 1 (családfamodell) és fonológia (BT)
  Prezentáció (pdf), febr. 28. Beadandó.
 4. A klasszikus bibliai hébertől Qumránig; a szamaritánus héber (KK)
  Prezentáció (pdf), márc. 7.
 5. Dialektológiai kitekintés: nyelvjárások a Héber Bibliában? (KK)
  Prezentáció (pdf), márc. 14.
  [A március 21-i óra elmaradt. Tavaszi szünet: márc. 28.]
 6. Történeti nyelvészet 2 (hullámmodell) és morfológia (BT)
  Prezentáció (pdf), ápr. 04.
  Hasznos és fontos kiegészítés: Izrael szomszédjai: Fönícia, Arám, Moáb, Edom, Ammon (sémi nyelvcsalád, stb.).
 7. Misnai/rabbinikus héber (KK)
  Prezentáció (pdf), ápr. 11.
 8. Szociolingvisztika 1 (diglosszia). A lexikon és a szemantika. Az írásról (BT)
  Prezentáció (pdf), ápr. 18., máj. 02.
 9. Középkori héber és az ún. zsidó nyelvek. Szociolingvisztika 2 (pidzsin és kreol). A héber grammatika fejlődése a középkorban (BT)
  Prezentáció (pdf), máj. 09.
  A héber nyelvészet története.
  Beadandó.
 10. A pijjutok és a középkori költészet nyelve (KK)
  Prezentáció (pdf), ápr. 25.
 11. A héber nyelvújítás (KK)
  Prezentáció (pdf), máj. 16.
 12. Szintaxis, strukturalista és generatív nyelvészet, pszicholingvisztika (BT)
  Összefoglalás gyanánt vita: vajon sémi nyelv-e a modern héber?
  Prezentáció (pdf), máj. 16.

További (még kiegészítésre szoruló) diák:

 1. Fonológia, kiegészítés/áttekintés

 2. A sémi nyelvekről

 3. Az írásról

 


Kötelező szakirodalom:

 

További ajánlott irodalom:

A szillabuszban, valamint:

… folyamatosan…