Misna szövegolvasás

Rabbinic text: Selected chapters from the Mishnah

Szövegolvasás fordításban, gyakorlat:    BBN-HEB11-310.1, BMA-VALD-446, BBV-101.66, BMVD-101.105
Héber szövegolvasás, gyakorlat:    BMA-HEBD-315.37, BMA-HEBD-335.47, BMVD-101.86


ELTE, 2016. őszi félév
Biró Tamás

Időpontok:

Előadás: hétfő 10–11, F. épület 233.
Szövegolvasás (fordításban):   csütörtök 10–11,   F. épület 233.
Szövegolvasás (eredetiben): szerda 10–11, F. épület 232 (!). (Az eredetileg megbeszélt időpont – 9-től 10-ig – helyett.)

Ugrás az irodalomra.

Kurzusleírás:

Beharangozó.

A kurzus célja áttekintést adni a rabbinikus irodalom talán legfontosabb művéről, a két Talmud kiindulási pontjául szolgáló Misnáról (i.sz. 3. század eleje). Az áttekintés révén a hallgatók a zsidó vallásjog különböző területeiből, ezen területek alapfogalmaiból, a halákhikus (zsidó vallásjogi) gondolkodásmódból kapnak ízelítőt, és ezáltal jobban megérthetik a (hagyományos, mainstream) zsidó vallás jellegét. A rabbinikus irodalomnak a Héber Bibliához való viszonya – vagyis a zsidó vallásgyakorlatnak a biblikus megalapozottsága – kiemelt szerepet fog kapni. Érintőlegesen szóba kerülnek majd a rabbinikus irodalom más (korabeli és későbbi) műfajai, valamint nem vallásjogi témák is.
A beharangozó eltüntetése.


Leírás a tanszéki honlapon (BA).
Leírás a tanszéki honlapon (MA).
Előzetes szillabusz.

Tematika (heti bontásban):

 1. Bevezetés.

  Irodalom: Fonrobert and Jaffee (eds., 2007, pp. xiii–xx, pp. 1–9; pdf), valamint Stemberger (2001, pp. 62–74; pdf).
  Időrendi táblázat: Dubnov: A zsidóság története (Gondolat Kiadó – Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991), pp. 221–226.

  Előadás, szept. 12.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  szept. 15.: mAvot 1
  (Izrael könyörgései c. imakönyv, Deutsch Henrik, ford., Schill Salamon átdolg., 32. kidás, Budapest, é.n.).
  Szövegolvasás héberül, szept. 14.: mAvot 1.
 2. Berakhot traktátus. Aggáda és halákha. Tórai és rabbinikus parancsolatok.

  Felkészülésként erre az előadásra elolvasandó: Deut. 6:4-9; mBer 1,1.

  Előadás, szept. 19.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  szept. 22.: mBer 1. (Jólesz-féle magyarul, pdf, kb. 73 Mbyte; Blackman-féle angolul, pdf, kb. 84 Mbyte; Uri Asaf-féle magyarul)
  Szövegolvasás héberül, szept. 21.: mBer 1.
 3. Pea traktátus. Földrajzi, történelmi, társadalomtörténeti kontextus.

  Felkészülésként erre az előadásra elolvasandó: Lev. 19.

  Előadás, szept. 26.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  szept. 29.: mPea 1. (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 67 Mbyte; Uri Asaf-féle magyarul)
  Szövegolvasás héberül, szept. 28.: mPea 1.
 4. Sabbat traktátus. A tórai parancsolatok „tórai” alapjairól.

  Felkészülésként erre az előadásra elolvasandó: Exod. 20. és 35. fejezetek; mSabb. 7,2.

  Előadás, (elmarad): tananyag (pdf) (előadás elmarad ros hasana miatt).
  Szövegolvasás fordításban,  okt. 6. és 13.: mSabb. 7 és 1,1 (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 112 Mbyte!)
  Szövegolvasás héberül, okt. 5. és 13.: mSabb. 7 és 1,1 (új időpont jom kippur miatt).
 5. Ros hasana traktátus. Naptár.

  Előadás, okt. 10.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  okt. 20. és 27.: mRH. 1 (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 52 Mbyte!)
  Szövegolvasás héberül, okt. 19. és 26.: mRH. 1.

  Őszi szünet

 6. Kiddusin traktátus. Egyéni státuszok.

  Előadás, nov. 7. és 14.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  nov. 10. és 17.: mKidd. 1 (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 77 Mbyte!)
  Szövegolvasás héberül, nov. 9. és 16.: mKidd. 1.
 7. Szanhedrin traktátus. Római jog: polgári jog és büntetőjog. És valami nagyon más…

  Előadás, nov. 21.: prezentáció (pdf).
  Blackman bevezetése (angolul, pdf, kb. 38 Mbyte!)
  Szövegolvasás fordításban,  nov. 24.: mSzanh. 10 (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 77 Mbyte!)
  Szövegolvasás héberül, nov. 23.: mSzanh. 10.
 8. Baba kama traktátus. Károk. Ízelítő a Talmudból.

  Előadás, nov. 28.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  dec. 1.: mBK. 1 (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 48 Mbyte!)
  Szövegolvasás héberül, nov. 30.: mBK. 1. (betegség miatt elmarad)
 9. Kodasim rend, Hullin traktátus: rituális vágás, vallástudományi megközelítések.

  Előadás, dec. 5.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  dec. 8.: Két részlet Bab. Talmud BK. 6. fejezetből.
  Szövegolvasás héberül, dec. 7.: mBK. 1.
 10. Tohorot rend, Kellim traktátus: rituális tisztaság, vallástudományi megközelítések.

  Előadás, dec. 12.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  dec. 15.: Két részlet Bab. Talmud BK. 6. fejezetből.
  Szövegolvasás héberül, dec. 14.: Középkori források a Nidda és a Mikvaot traktátusok témakörében.

 


Irodalom:

A szillabuszban, valamint:

Jólesz Károly (ford.), Misna: Maszekhet Berakhot: Az áldások törvényeinek traktátusa
(Budapest: MIOK és BIH Orthodox tagozata, 1990). [41.2.1.Jol.1.] Letöltés (pdf, kb. 73 Mbyte!).

Philip Blackman (szerk., ford., komm.), Mishnayoth, vol. 1: Order Zeraim
(Gateshead: Judaica Press, 1983). [41.2.Bla.1.]
Bevezetés és mBer 1 (pdf, kb. 84 Mbyte!).
mPea 1 (pdf, kb. 67 Mbyte!).

Philip Blackman (szerk., ford., komm.), Mishnayoth, vol. 2: Order Moed
(Gateshead: Judaica Press, 1983). [41.2.Bla.2.]
Bevezetés, mSabb 1 és mSabb 7 (pdf, kb. 112 Mbyte!).
mRos hasana 1 (pdf, kb. 52 Mbyte!).

Philip Blackman (szerk., ford., komm.), Mishnayoth, vol. 3: Order Nashim
(Gateshead: Judaica Press, 1983). [41.2.Bla.3.]
mKidd 1 (pdf, kb. 77 Mbyte!).

Philip Blackman (szerk., ford., komm.), Mishnayoth, vol. 4: Order Nezikin
(Gateshead: Judaica Press, 1983). [41.2.Bla.4.]
bevezetés a Nezikin rendhez (pdf, kb. 38 Mbyte!).
mBK 1 (pdf, kb. 48 Mbyte!).
mSzanh 10 (pdf, kb. 77 Mbyte!).

 

Fonrobert and Jaffee (eds., 2007, pp. xiii–xx, pp. 1–9; pdf).

Stemberger (2001, pp. 62–74; pdf).

Dubnov: A zsidóság története (Gondolat Kiadó – Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991), időrendi táblázat: pp. 221–226.

Jany János, Klasszikus iszlám jog: Egy jogi kultúra természetrajza (Gondolat: Budapest, 2006),
pp. 306–318 (Házassági jog: A házasság létrejötte) (pdf, 92 Mbyte!).

Földi András és Hamza Gábor, A római jog története és institúciói (Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 1996),
50. fejezet első része (pp. 554–562) és 52. fejezet (pp. 580–581, különösen „2. állatkárokból eredő kötelmek”) (pdf, 92 Mbyte!).

Oberlander Báruch, ‘A nagy Rubik-kocka dilemma: Szabad-e sábeszkor kirakni a bűvös kockát?’
Egység, 2016. december, pp. 16–19. Letöltés (46 Mbyte!).