Tamás Biró HU    EN
ELTE logo Eötvös Loránd University > Faculty of Humanities > Institute of Ancient and Classical Studies > Department of Assyriology and Hebrew Studies Dept. logo     Marie Curie Actions   EU flag

   Sorry, but this page can only be found in Hungarian.

Szakdolgozati, TDK- és „csak úgy” kutatási témák

 

Bevezető megjegyzések a velem/nálam kutatni szándékozóknak.

Hivatalosan meghirdetett doktori témák, amelyek más érdeklődőknek is ötleteket adhatnak.

NB: Az alábbi témák közül nem mindegyik alkalmas egyformán BA- vagy MA-szintű szakdolgozatnak, TDK-dolgozatnak, publikálható cikknek, stb. Néha elkerülhetetlen a téma módosítása, a hallgató érdeklődéséhez és a célul kitűzött produktum műfajához való igazítása is.

A lista nyitott, fokozatosan bővül, finomodik, átalakul a jövőben.

 

Hebraisztika:

 1. Bibliaértelmezés és rabbinikus csillagászat.

 2. Fejezetek a rabbinikus csillagászatból.

 3. A bibliai szöveg ambivalenciái, mint a midrási értelmezés kiindulópontjai.

 4. A zsidó vallás rítusai kognitív vallástudományi megközelítésben.

 5. Anan ben David Széfer ha-micvot c. műve

  Az „eretnek” szerző művének a körülmetélésről szóló szakasza elemezhető mind nyelvileg (a későbbi babilóniai zsidó arámi egy példájaként), mind a rítusok és a sajátos bibliai exegézis szempontjából.
 6. Elzász Bernát, a Rabbiképző és a bibliakritika

  Egy 2013-ban megjelent cikkemben nyitva hagyott számos kérdés közül néhány megválaszolására vállalkozhat a hallgató.

 

Hebraisztika (nyelvészet):

 1. Ellentétes elképzelések a zsidó nyelvek kialakulásával kapcsolatban.

 2. A LCAAJ dialektometriai feldolgozásában való részvétel.

 3. Az északnyugati sémi nyelvek dialektometriai elemzése.

 

Elméleti nyelvészet:

 1. Az analógia kezelése Optimalitáselmélettel.

 2. Gyorsbeszédi adatok gyűjtése, majd modellezése Optimalitáselmélettel, szimulált hőkezeléssel.

 3. Az OTKit szoftver (elsősorban a grafikus felhasználói felület) továbbfejlesztése.

 

Ez az oldal várhatóan tovább bővül, finomodik, átalakul a jövőben.