Bibliai szövegolvasás mondattani megközelítéssel

Reading biblical texts with a syntax perspective

BA és MA, gyakorlat, BBN-HEB11-205.23, BMA-HEBD-208, BBN-BIB-704.5


ELTE, 2018. tavaszi félév
Biró Tamás és Koltai Kornélia

Időpont: szerda, 14:00–15:30.
Helyszín: F. épület 233.

Hasznos linkek.

Kurzusleírás:

Leírás a tanszéki honlapon.
Előzetes szillabusz.

Hétről hétre:

Február 14.: bevezetés, ismerkedés.

Február 21.: Num. 24, Deut. 21–22, Zsolt. 121 és 137.

Február 28.: Gen. 39, Zsolt. 33.

Március 7.: Ámosz 3.

Március 14.: Rút 3, Numeri 31.

Március 21.: Mal. 3, Amosz 4, 1Kir. 3.

Április 04.: Zsolt. 122, 1Kir. 1.

Április 11.: 1Kir. 19, Bir. 16, Péld. 1, Én. 3.

Április 18.: Én. 8, Ámosz 8, Gen. 24, Eszter 1.

Április 25.: Deut. 13, 1Sám. 20.

Május 02.: Préd. 1, Zach. 9, Jón. 2.

Május 09.: a fejezetek váza

Május 16.: Ezék. 17, Jób 1, Zsolt. 8, Gen. 22.