Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

[Biblical Hebrew 4: Syntax]


ELTE, 2018 őszi félév, BBN-HEB11-204
Biró Tamás és Koltai Kornélia
Időpont és helyszín: szerda, 12:00–13:30, F. ép. 233.

 

Kurzusleírás

Előzetes szillabusz.

Előzetes tananyag és feladat 1.
Szeptember 12.: Bevezetés: mi a szintaxis, mi a mondat?
Jegyzet 1.
Szeptember 19.: Jom kippur.
Előzetes tananyag és feladat 2.
Szeptember 26.: A szintaxis építőkövei: szórend és egyeztetés.
Jegyzet 2.
Előzetes tananyag és feladat 3.
Október 3.:
Október 10.:
Október 17.:
Október 24.:
Október 31.: Őszi szünet.
November 7.: Az igékről.
November 14.: Negyedéves ZH.
November 21.: A kutatási kérdésről (1).
November 28.: A kutatási kérdésről (2).
Összetett mondatok.
December 5.: Példák mellérendelésekre.
Az igetörzsekről.
December 12.: Kiselőadások.
Feladatgyűjtemény
Január 04.: Záró ZH.

Házi feladatok, nyelvtani ismétlések: ld. a prezentációk végén.