Misna szövegolvasás

Rabbinic text: Selected chapters from the Mishnah

Szövegolvasás fordításban, előadás:    BBN-HEB11-311.03, BBN-HEB11-205.26, BBV-201.07, BMVD-201.08
Héber szövegolvasás, gyakorlat:    BMA-HEBD-207.01


ELTE, 2018. őszi félév
Biró Tamás

Időpontok:

Előadás: szerda 9.00–9.45, F. épület 233.
Szövegolvasás (fordításban):   csütörtök 13:00–13:45,   F. épület 232.
Szövegolvasás (középhaladó héber): csütörtök 12:00–12:45, F. épület 232.
Szövegolvasás (szigorlatra készülők): péntek 10:00–11:30, F. épület 232.

Ugrás az irodalomra.

Kurzusleírás:

Beharangozó.
Leírás a tanszéki honlapon.
Előzetes szillabusz.

Tematika (heti bontásban):

 1. Bevezetés, történeti áttekintés, émikus és étikus perspektívák

  Irodalom: Fonrobert and Jaffee (eds., 2007, pp. xiii–xx, pp. 1–9; pdf), valamint Stemberger (2001, pp. 62–74; pdf).
  Időrendi táblázat: Dubnov: A zsidóság története (Gondolat Kiadó – Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991), pp. 221–226.

  Előadás, szept. 12.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  szept. 13.: mAvot 1
  (Izrael könyörgései c. imakönyv, Deutsch Henrik, ford., Schill Salamon átdolg., 32. kidás, Budapest, é.n.).
  Szövegolvasás középhaladók,  szept. 13.: mAvot 1
  (Izrael könyörgései c. imakönyv, Deutsch Henrik, ford., Schill Salamon átdolg., 32. kidás, Budapest, é.n.).
  Szövegolvasás haladók, szept. 14.: mAvot 1.
  Albeck-kiadás
 2. Berakhot traktátus. Aggáda és halákha. Tórai és rabbinikus parancsolatok.

  Felkészülésként erre a hétre elolvasandó: Deut. 6:4-9; mBer 1,1.

  Előadás, szept. 19.: jom kippur miatt elmarad.
  Szövegolvasás fordításban,  szept. 20.: mBer 1:1. (Jólesz-féle magyarul, pdf, kb. 73 Mbyte; Blackman-féle angolul, pdf, kb. 84 Mbyte; Uri Asaf-féle magyarul)
  Szövegolvasás középhaladók,   szept. 20.: mBer 1:1.
  Szövegolvasás haladók, szept. 21.: mBer 1.
  Bibliai források
 3. Pea traktátus. Földrajzi, történelmi, társadalomtörténeti kontextus.

  Felkészülésként erre az előadásra elolvasandó: Lev. 19.

  Előadás, szept. 26.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  szept. 28.: mPea 1. (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 67 Mbyte; Uri Asaf-féle magyarul)
  Szövegolvasás középhaladók, szept. 27.: mPea 1:1-3
  Szövegolvasás haladók, szept. 27.: mPea 1
  Bibliai források
 4. Sabbat traktátus. A tórai parancsolatok „tórai” alapjairól.

  Felkészülésként erre az előadásra elolvasandó: Exod. 20. és 35. fejezetek; mSabb. 7,2.

  Előadás, okt. 03: prezentáció (pdf) és
  háttérolvasmány (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  okt. 04.: mSabb. 7:1-2 (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 112 Mbyte!)
  Szövegolvasás középhaladók, okt. 04.: mSabbat 7:1-2
  Szövegolvasás haladók, okt. 04.: mSabbat 7:1-2
  Bibliai források
 5. Sabbat traktátus (folyt.). Egy halakhikus jogi rendszer.

  Felkészülésként erre az előadásra elolvasandó:
  Oberlander Báruch, A nagy Rubik-kocka dilemma: Szabad-e sábeszkor kirakni a bűvös kockát?, Egység 2016. december, pp. 16–19.

  Előadás, okt. 10: prezentáció (pdf) és
  háttérolvasmány (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  okt. 11.: mSabb. 7 és 1,1 (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 112 Mbyte!)
  Szövegolvasás középhaladók, okt. 11.: mSabbat 7:3-4 és mSabbat 1:1
  Szövegolvasás haladók, okt. 12.: mSabbat 7:3-4 és mSabbat 1
 6. Ros hasana traktátus. Naptár.

  Előadás, okt. 17: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  okt. 18.: mRos hasana 1 (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 52 Mbyte!)
  Szövegolvasás középhaladók, okt. 18.: mRH 1:1-4
  Szövegolvasás haladók, okt. 19.: mRH 1
  Bibliai források
 7. Kiddusin traktátus. Egyéni státuszok.

  Felkészülésként erre az előadásra elolvasandó:
  Bedő Viktória, Biznisz és szerelem: Mi a baj a zsidó esküvővel és miért szép mégis?, Magyar Narancs online, 2018. október 30.

  Előadás, okt. 24: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  okt. 25.: mKidd. 1 (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 77 Mbyte!)
  Szövegolvasás középhaladók, okt. 25.: mKidd. 1:1-5
  Szövegolvasás haladók, okt. 26.: mKidd. 1

  Őszi szünet

 8. Kiddusin traktátus (folytatás). A parancsolatok fajtái.

  Előadás, nov. 7.: prezentáció (pdf).
 9. Szanhedrin traktátus. Római jog: polgári jog és büntetőjog.

  Előadás, nov. 14. és 21.: prezentáció (pdf).
  Blackman bevezetése (angolul, pdf, kb. 38 Mbyte!)
  Szövegolvasás fordításban,  nov. 15. és 22.: mSzanh. 10 (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 48 Mbyte!)
  Szövegolvasás középhaladók, nov. 15.: mSzanh. 10:1-3
 10. Baba kama traktátus. Károk. Ízelítő a Talmudból.

  Előadás, nov. 28.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás fordításban,  nov. 29.: mBK. 1:1-2. (Blackman-féle angolul, pdf, kb. 48 Mbyte!)
  Szövegolvasás középhaladók, nov. 29.: mBK. 1:1-2 és a tórai források
  Szövegolvasás haladók, nov. 30.: mSzanh. 10
 11. Kodasim rend, Hullin traktátus: rituális vágás, vallástudományi megközelítések.

  Előadás, dec. 5.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás, dec. 6.: Ízelító a Babilóniai Talmudból (bBK 6. fejezet).
  Szövegolvasás haladók, dec. 7.: mBK. 1 és a tórai források
 12. Tohorot rend, Kellim traktátus: rituális tisztaság, vallástudományi megközelítések.

  Előadás, dec. 12.: prezentáció (pdf).
  Szövegolvasás, dec. 13.: Ízelító a Babilóniai Talmudból (bBK 6. fejezet).
  Szövegolvasás haladók, dec. 14.: mKidd. 2

 


Források

Misna Avot 1. fejezet: kétnyelvű kiadásban, valamint héberül.

Jólesz Károly (ford.), Misna: Maszekhet Berakhot: Az áldások törvényeinek traktátusa
(Budapest: MIOK és BIH Orthodox tagozata, 1990). [41.2.1.Jol.1.] Letöltés (pdf, kb. 73 Mbyte!).

Philip Blackman (szerk., ford., komm.), Mishnayoth, vol. 1: Order Zeraim
(Gateshead: Judaica Press, 1983). [41.2.Bla.1.]
Bevezetés és mBer 1 (pdf, kb. 84 Mbyte!).
mPea 1 (pdf, kb. 67 Mbyte!).

Philip Blackman (szerk., ford., komm.), Mishnayoth, vol. 2: Order Moed
(Gateshead: Judaica Press, 1983). [41.2.Bla.2.]
Bevezetés, mSabb 1 és mSabb 7 (pdf, kb. 112 Mbyte!).
mRos hasana 1 (pdf, kb. 52 Mbyte!).

Philip Blackman (szerk., ford., komm.), Mishnayoth, vol. 3: Order Nashim
(Gateshead: Judaica Press, 1983). [41.2.Bla.3.]
mKidd 1 (pdf, kb. 77 Mbyte!).

Philip Blackman (szerk., ford., komm.), Mishnayoth, vol. 4: Order Nezikin
(Gateshead: Judaica Press, 1983). [41.2.Bla.4.]
bevezetés a Nezikin rendhez (pdf, kb. 38 Mbyte!).
mBK 1 (pdf, kb. 48 Mbyte!).
mSzanh 10 (pdf, kb. 77 Mbyte!).

Hanokh Albeck (ed.), Sisa szidré Misna (5. kiadás, Moszad Bialik – Dvir, 1977–1983) [41.2.Alb.*].
Avot 1, Berakhot 1, Pea 1, Sabbat 7, Ros hasana 1, Kiddusin 1, Szanhedrin 10, …

readings/peah1.pdf readings/ros_hasana1.pdf readings/sabbat7.pdf Albeck-kiadás

 

Irodalom:

A szillabuszban, valamint:

Fonrobert and Jaffee (eds., 2007, pp. xiii–xx, pp. 1–9; pdf).

Stemberger (2001, pp. 62–74; pdf).

Dubnov: A zsidóság története (Gondolat Kiadó – Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991), időrendi táblázat: pp. 221–226.

Jany János, Klasszikus iszlám jog: Egy jogi kultúra természetrajza (Gondolat: Budapest, 2006),
pp. 306–318 (Házassági jog: A házasság létrejötte) (pdf, 92 Mbyte!).

Földi András és Hamza Gábor, A római jog története és institúciói (Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 1996),
50. fejezet első része (pp. 554–562) és 52. fejezet (pp. 580–581, különösen „2. állatkárokból eredő kötelmek”) (pdf, 92 Mbyte!).

Oberlander Báruch, ‘A nagy Rubik-kocka dilemma: Szabad-e sábeszkor kirakni a bűvös kockát?’
Egység, 2016. december, pp. 16–19. Letöltés (46 Mbyte!).

Bedő Viktória, Biznisz és szerelem: Mi a baj a zsidó esküvővel és miért szép mégis?, Magyar Narancs online, 2018. október 30.