Bevezetés a vallástudományba

Introduction to the study of religion(s)

OR-ZSE, 2017. őszi félév
Biró Tamás
Csütörtök, 11:15–12:45, II. em. ??. terem.

 

Kurzusleírás

Kurzusleírás. Valamint a tárgyi követelményrendszer az OR-ZSE honlapján is.

Szeptember 7.: Bevezetés, követelmények. Mi a vallás?
Prezentáció 1. Aláírandó nyilatkozat.
 
Szeptember 14.: Mi a vallástudomány? A vallástudomány haszna.
Prezentáció 2.
 
Szeptember 21.:(ros hasana)
 
Szeptember 28.: Perspektívák a vallástudományban. A zsidóság kutatása.
Prezentáció 3.
 
Október 5.:(szukkot)
Október 12.:(smini aceret)
 
Október 19.: A vallás jelenségei 1: hiedelmek, mitológia, szent szövegek, teológia, vallásjog…
Prezentáció 4.
 
Október 26.: A vallás jelenségei 1: hiedelmek, mitológia, szent szövegek, teológia, vallásjog… (folyt.)
Prezentáció 4. Valamint: első feladat, határidő: november 9.
 
November 2.: A vallás jelenségei 2: szent tér, szent idő, rítusok, kultuszhelyek, a vallási élmény.
Prezentáció 5.
 
November 9.:(egyetemi program miatt elmarad)
 
November 16.: A vallás jelenségei 2: szent tér, szent idő, rítusok, kultuszhelyek, a vallási élmény (folyt.).
Prezentáció 5 és prezentáció 6. Valamint: második; feladat, határidő: november 30.
 
November 23.: A vallás jelenségei 3: szakrális tárgyak, vallási specialisták, intézmények,…
Prezentáció 6.
 
November 30.: A vallások időbeli változása. Öszehasonlító vallástörténet.
Prezentáció 7. Valamint: harmadik feladat, határidő: december 14.
 
December 7.: Teológia, vallásfenomenológia. A vallás mint társadalmi és mint pszichológiai jelenség.
Prezentáció 8.
 
December 14.: Törzsi, ókori és késő-antik vallások.
Prezentáció 9.
 
December 21.: Világvallások, modern vallásosság. Összefoglalás.
Prezentáció 9.
 
Próbavizsga-feladatsor.
 
Január 9.: Vizsga (kedd, 10.00–12.00).
 
Január 31.: Utóvizsga (szerda, 10.00–12.00).
 

 

Beadandó feladatok:

Egyetemi dolgozatok írása (“academic writing”): útmutató az ELTE hebraisztika honlapján szakdolgozatok írásához.
Javasolt a 3–5. oldalon leírtak alapos elolvasása, követése, kivéve, értelemszerűen, a szakdolgozat-specifikus részeket.

Első feladat, határidő: november 9.

Második feladat, határidő: november 30.

Harmadik feladat, határidő: december 14.

 

Irodalom vizsgára:

Helmuth von Glasenapp, Az öt világvallás. (Budapest: Gondolat Kiadó, 1975. Reprint: Akkord Kiadó, 2012).
Vizsgára: pp. 195–211. (jelszóval védve).

Dieter Haller, Atlasz: Etnológia. (Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó, 2007).
Vizsgára: pp. 228–255. (jelszóval védve).

Komoróczy Géza, ’Elő-Ázsia’, in: Bodrogi Tibor et. al., Mitológiai ábécé (Budapest: Gondolat Kiadó, 1978, pp. 115–183).
Vizsgára: pp. 148–164. (jelszóval védve). Digitalizált kiadás online.