Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

[Biblical Hebrew 4: Syntax]


ELTE, 2017 őszi félév, BBN-HEB11-204
Biró Tamás és Koltai Kornélia
Időpont és helyszín: szerda, 12:00–13:30, F. ép. 233.

 

Kurzusleírás

Előzetes szillabusz.

Szeptember 13.: Bevezetés (A&Ch 1).
Szeptember 20.: Főnevek: nominativus (A&Ch 2.1).
Szeptember 27.: Főnevek: accusativus és genitivus (A&Ch 2.2–2.3).
Október 4.: Értelmezők, melléknevek, határozottság, számnevek (A&Ch 2.4–2.7).
Október 11.: Igék: bevezetés és igetörzsek (A&Ch 3–3.1).
Október 18.: Igék: igeidők, igeaspektusok (A&Ch 3.2–3.3).
Október 25.: Igék: igei láncolatok, non-finit alakok (A&Ch 3.5–3.4).
November 1.: Őszi szünet.
November 8.: Negyedéves ZH. A kutatási témától a kutatási kérdésig. Partikulák. (A&Ch 4).
November 15.: Mondatok: bevezetés (A&Ch 5).
November 22.: Mondatok: mondategységek (A&Ch 5.1).
November 29.: Mondatok: alárendelt mondategységek (A&Ch 5.2).
December 6.: Kiselőadások. Sajátos jelentésárnyalatú mondatok (A&Ch 5.3).
December 13.: Záró ZH.

Házi feladatok, nyelvtani ismétlések: ld. a prezentációk végén.