Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

[Biblical Hebrew 4: Syntax]


ELTE, 2017 őszi félév, BBN-HEB11-204
Biró Tamás és Koltai Kornélia
Időpont és helyszín: szerda, 12:00–13:30, F. ép. 233.

 

Kurzusleírás

Előzetes szillabusz.

Szeptember 13.: Bevezetés (A&Ch 1).
Szeptember 20.: Főnevek: nominativus (A&Ch 2.1).
Szeptember 27.: Főnevek: accusativus és genitivus (A&Ch 2.2–2.3).
Október 4.: Értelmezők, melléknevek, határozottság, számnevek (A&Ch 2.4–2.7).
Október 11.: Főnevek: accusativus. Igék: bevezetés (A&Ch 2.3, 3).
Október 18.: Igék: igetörzsek (A&Ch 3.1).
Október 25.: Igék: igemódok, igeidők, igeaspektusok (A&Ch 3.3, 3.2).
November 1.: Őszi szünet.
November 8.: Aspektus (folyt.). (A&Ch 3.4).
November 15.: Negyedéves ZH. Igei láncolatok. Non-finit igealakok. (A&Ch 3.5, 3.4).
November 22.: A kutatási témától a kutatási kérdésig. Partikulák. A mondattani elemzésről. (A&Ch 4).
November 29.: Mondatok: bevezetés és mondategységek (A&Ch 5–5.1).
December 6.: Mondatok: alárendelt mondategységek (A&Ch 5.2).
December 13.: Kiselőadások. Sajátos jelentésárnyalatú mondatok (A&Ch 5.3).
December xx.: Záró ZH.

Házi feladatok, nyelvtani ismétlések: ld. a prezentációk végén.