Neológ zsidóság: hagyomány, tudomány

Hagyomány és tudomány határán: A neológia és a Rabbiképző 140 éve

Neolog Judaism: tradition and science


ELTE, 2017. tavaszi félév
BBN-HEB11-234.6, BBN-HEB-340.2, BBN-HEB11-401.11, BMA-VALD-452:2, BBV-101.85, BMVD-101.124
Panelóra, koordinálja: Biró Tamás
Kedd, 16:00–17:30, F. épület, 233.

Kurzusleírás

Beharangozó

2017-ben ünnepli az Országos Rabbiképző Intézet fennállásának 140. évfordulóját. Ennek alkalmából az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéke előadássorozatot szervez 2017 tavaszi félévében, amely hallgatók számára kurzusként is felvehető. Az előadássorozat, ill. kurzus célja bemutatni a magyarországi neológiát, a neológ eszmét annak történelmi komplexitásában, valamint az Országos Rabbiképző Intézetnek a neológ szellemi életben betöltött szerepét.

A beharangozó eltüntetése

Előzetes szillabusz

Kurzus a szak honlapján.

Heti beadandók leadása

Heti beadandók

Nyílthelyi vizsga (végleges, 06.08.)

Tematika:

Február 14:

(A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája miatt elmarad, amelyet viszont mindenkinek szíves figyelmébe ajánlunk.
Egyúttal ajánljuk a febr. 16-án, csütörtökön 17.00-kor az MTA könyvtárában tartandó könyvbemutatót is, melynek tárgya szorosan kapcsolódik a kurzushoz.)
 

Február 21:

Bevezetés (Biró Tamás).
Prezentáció (pdf).
 

Február 28:

Turán Tamás: „Ortodox, neológ: zsidó vallási pártosodás Magyarországon”
 

Március 7:

Schweitzer Gábor: „Az Országos Rabbiképző Intézet hallgatói és végzettjei 1877 és 1918 között”
 

Március 14:

Biró Tamás: „Rabbiképző és bibliakritika”
Prezentáció (pdf).
 

Március 21:

Radvánszki Péter: „A neológia reform zsidó gyökerei, avagy a kongresszusi zsidóság elhallgatott múltja”
 

Március 28:

Oláh János: „A neológia szerepe a zsidó néprajznak, mint új tudományágnak a megalapításában (Magyar-Zsidó Szemle, Rabbiképző, Kohlbach Bertalan)”
Prezentáció és előzetes kézirat (jelszóval védve).
 

Április 4:

Vajda Károly: „A neológia első nemzedékének tudomány- és identitáskoncepciója”
 

Április 11:

(Peszah ünnepe miatt elmarad)

Április 18:

(Peszah ünnepe miatt elmarad)

Április 25:

Bányai Viktória: „Kismesterek a neológ tudományosságban”
Prezentáció (pdf).
 

Május 2:

Riszovannij Mihály: „Schnitzer Ármin: egy 19. századi neológ főrabbi pályaképéhez, emlékiratai tükrében”
 

Május 9:

Beszélgetés Darvas István rabbival a mai neológiáról
 

Május 16:

Összefoglalás (Biró Tamás): prezentáció (pdf).
Beszélgetés Schmelzer Herman Imrével.
Schmelzer Hermann Imre: Élet a falak mögött, emlékek a Rabbiképzőből (1951–1956).

 

Javasolt [háttér-]irodalom:

Biró Tamás. A zsidóság irányzatai. (Egy régi szösszenet.) http://birot.hu/publications/zsido_iranyzatok.htm.

Turán Tamás. Ortodox, neológ: a magyar zsidó valláspártok elnevezéseinek történetéről.
Regio 24.3 (2016), pp. 5–37. http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/viewFile/127/pdf_106.

Komoróczy Szonja Ráhel, Bányai Viktória. Magyarországi zsidó vallási szervezetek, intézmények emlékezetpolitikája.
Regio 24.3 (2016), pp. 38–58. http://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/viewFile/132/pdf_108.

Michael Silber. The Historical Experience of German Jewry and Its Impact on Haskalah and Reform in Hungary.
In Jacob Katz, ed., Toward Modernity: The European Jewish Model (New Brunswick and Oxford: Transaction Books, 1987), pp. 107–157.
Letöltés (jelszóval védve).

Biró Tamás. Szeminárium és bibliakritika: Elzász Bernát és a Rabbiképző Teológiai Egylete az Egyenlőség hasábjain.
In: Babits Antal, ed., Papírhíd, az egyetemes kultúra szolgálatában. Scheiber Sándor születésének 100. évfordulójára (Logos Kiadó, 2013), pp. 211–258.
Letöltés, valamint online függelék.

„A szívnek van két rekesze”. Interjú Schweitzer József professzorral a neológiáról.
In: Koltai Kornélia (szerk.): A szívnek van két rekesze. Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából.
(Budapest: L’ Harmattan – Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012). Letöltés.

 

Folyamatosan…

 

Internetes források:

Magyar Zsidó Lexikon (Ujvári Péter, szerk., 1929.).

Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái.

Egyenlőség (hetilap, 1881/2-1938/44).

Magyar-Zsidó Szemle (havilap, 1884-1948), valamint annak repertóriuma (összeállította: Galambos Ferenc, 1957).

IMIT-évkönyvek (1895-1948).

Magyar-Zsidó Oklevéltár (Monumenta Hungariae Judaica) (1903-1980).

Lengyel, Gábor (2011). Moderne Rabbinerausbildung in Deutschland und Ungarn Ungarische Hörer in den deutschen Rabbinerseminaren (1854-1938). PhD thesis, OR-ZSE.

Tamás Turán and Carsten Wilke (eds.) (2016). Modern Jewish Scholarship in Hungary: The ‘Science of Judaism’ between East and West. (Walter de Gruyter, 2016). Google books.

Schnitzer Ármin: Zsidó kultúrképek (Az életemből) (ford. Riszovannij Mihály, Komáromi Zsidó Hitközség, 2015), részletek (12 Mbyte!),
valamint cikkei az Országos Rabbiegyesület Haviközlönyében (5 Mbyte!). Jelszóval védve.