Középkori és modern zsidó irodalom (irodalomtörténet 3)

Medieval and modern Jewish literature


ELTE, 2017. tavaszi félév
BBN-HEB11-313, BBV-101.82, BMVD-101.121
Panelóra, koordinálja: Biró Tamás
Szerda, 10:00–11:30, F. épület, 233.

Kurzusleírás

Beharangozó

Előzetes szillabusz

Összefoglalók leadása órák után (határidő: csütörtök reggel 8.00).

Tematika:

Február 15:

Bevezetés (Biró Tamás)
Prezentáció (pdf).
 

Február 22:

Kódex-irodalom, talmudi kommentárok, minhag-irodalom (Turán Tamás)
Források (jelszóval védve).
 

Március 1:

Responzumok (Turán Tamás)
Források (jelszóval védve).
 

Március 8:

Középkori vallási és világi költészet, pijjut (Koltai Kornélia)
Prezentáció (pdf). Források (jelszóval védve). Órára és vizsgára olvasandó:
  1. Kallir: Ima harmatért (pijjut)
  2. Júda ha-Lévi: Óda Cionhoz (elégia)
  3. Júda ha-Lévi: A szívem ott van Keleten
  4. Slomo ibn Gabirol: A nap és a bor vitája (bor- és gúnydal)

Március 22:

Kommentárirodalom és zsidó Biblia-magyarázat (Biró Tamás)
Prezentáció (pdf).
Források: 1. Júda ha-Lévi: Kuzári (részlet); 2. Gen. 12 és kommentárok hozzá a Hertz-Tórából
(jelszóval védve). További források a prezentációban.
 

Március 29:

Jewish thought: középkori filozófia, misztika (Biró Tamás)
Prezentáció (pdf).
Források: Maimonides magyarul vagy angolul, valamint Szaadja gaon. Ismét: Júda ha-Lévi: Kuzári (részlet).
 

Április 5:

„Perifériák”:tudományok (természettudományok, nyelvészet, földrajz, historiográfia…), valamint
karaita irodalom; fordítások; népi irodalom / folklór zsidó nyelveken (Biró Tamás)
Prezentáció (pdf).
Források: (1) Joszippon. (2) Mose Feinstein.
(3) Smuel ibn Tibbon. (4) Anan ben David.
 

Április 19:

Jiddis (Komoróczy Szonja)
 

Április 26:

Haszkala és nyelvújítás; héber irodalom Magyarországon (Bányai Viktória)
 

Május 3:

Modern héber irodalom (Peremiczky Szilvia)
 

Május 10:

Magyar(-)zsidó irodalom (Koltai Kornélia)
 

Május 17:

Összefoglalás és ami kimaradt (Biró Tamás, stb.)
 

 

Irodalom:

Történeti és kultúrtörténeti háttér:

(Biró Tamás: Zsidó történelem dióhéjban.)

Dubnov: A zsidóság története (Gondolat Kiadó – Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991).
Hasznos időrendi táblázat: pp. 221–226 (5 Mbyte!).

Előadások előtt elolvasandó (és a vizsgán is számon kért) szemelvények:

Scheiber Sándor (szerk., jegyz.). A feliratoktól a felvilágosodásig: Zsidó irodalomtörténeti olvasmányok
(New York – Budapest – Jeruzsálem: Múlt és Jövő Kiadó, 1997).
Tanszéki könyvtári kód: [61.1.Sche.1.]
Középkori költészet: p. 123, p. 165, pp. 172–174, pp. 140–141. Letölthető pdf.

Szádja Gáon: Hittételek és vélemények könyve (Hegedűs Gyöngyi ford. Goldziher Intézet – L’Harmattan, 2005).
[42.2.Saa.9.] Első értekezés bevezetése.

Maimonides: Tévelygők útmutatója. II. könyv, 25. fejezet.
Magyarul (Klein Mór ford. Reprint: Logos Kiadó: Budapest, 1997). [42.2.1.MN.11.]
Angolul (Shlomo Pines ford. University of Chicago Press: Chicago and London, 1963, vol. 2.). [42.2.1.MN.4./II]

Pszeudo-Joszéf ben Gorion ha-Kohén: Széfer Joszippon. 1. fejezet, részlet (Flusser: p. 55) a népek eredetéről.
Shlomo J. Spitzer és Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság
történetéhez a kezdetektől 1686-ig
(MTA Judaisztikai Kutatócsoport – Osiris Kiadó: Budapest, 2003), [69.1.Spi.1.] pp. 65-67.

Mose Feinstein: Igrot Mose, Orach Chaim 4:17 és 5:7 (Bíró Tamás ford.)
Bíró Tamás: Csillagászati vonatkozású halákhikus kérdések (szakdolgozat, ELTE BTK hebraisztika szak, 2003). [D-86.Bir.1.] pp. 85-88.

Smuel ben Rabbi Jehuda ibn Tibbon: A Mester művében előforduló idegen szavak magyarázata. (Schmelowszky Ágoston és Visi Tamás ford.)
Megjelent: Maimonidész: A tévelygők útmutatója (Logos Kiadó: Budapest, 1997, pp. 1061-1116), [42.2.1.MN.11.] pp. 1061-1066.

Anan ben David: Széfer ha-micvot. Fordításban közli: Leon Nemoy (transl., notes): Karaite Anthology:
Excerpts from the Early Literature
(Yale Judaica Series 7; Yale University Press: New Haven and London, 1952 [1980])
[73.2.Nem.1.]. IV. Dietary laws; V. Sabbath; VIII. Circumcision.

Folyamatosan…

Egyebek:

Folyamatosan…