Héber nyelvtörténet

History of the Hebrew language

MA, előadás, BMA-HEBD-201


ELTE, 2016. tavaszi félév
Biró Tamás és Koltai Kornélia

Időpont: szerda, 12:00–13:30.
Helyszín: F. épület 233.

Ugrás az irodalomra.

Kurzusleírás:

Beharangozó.
Leírás a tanszéki honlapon.
Előzetes szillabusz.

Tervezett tematika (heti bontásban):

 1. Bevezetés: leíró nyelvészet, történeti nyelvészet és nyelvtörténet (BT, febr. 10.)
  Prezentáció (pdf).
 2. A proto-hébertől a klasszikus bibliai héberig; epigrafikus emlékek (KK, febr. 17.)
  Prezentáció (pdf).
 3. Történeti-összehasonlító nyelvészet 1 (családfamodell) és fonológia (BT, febr. 24.)
  Prezentáció (pdf).
 4. A klasszikus bibliai hébertől Qumránig; a szamaritánus héber (KK, márc 2.)
  Prezentáció (pdf).
 5. Dialektológiai kitekintés: nyelvjárások a Héber Bibliában? (KK, márc. 9.)
  Prezentáció (pdf).
 6. Történeti nyelvészet 2 (hullámmodell) és morfológia (BT, márc. 16., reggel 10h!)
  Prezentáció (pdf) (óra után javított, de még nem végleges!).
 7. (Márc. 23.: tavaszi szünet.)

 8. Misnai/rabbinikus héber (KK, márc. 30.)
  Prezentáció (pdf).
 9. Szociolingvisztika 1 (diglosszia), a lexikon és szemantika (BT, ápr. 6.)
  Prezentáció (pdf).
 10. Középkori héber és az ún. zsidó nyelvek. Szociolingvisztika 2 (pidzsin és kreol). A héber grammatika fejlődése a középkorban (BT, ápr. 13.)
  Prezentáció (pdf).
 11. A pijjutok és a középkori költészet nyelve (KK, ápr. 20.)
  Prezentáció (pdf).
 12. A héber nyelvújítás (KK, máj. 4.)
  Prezentáció (pdf).
 13. Szintaxis, strukturalista és generatív nyelvészet, pszicholingvisztika (BT, ápr. 27.)
  Prezentáció (pdf).

+1: Összefoglalás gyanánt vita: vajon sémi nyelv-e a modern héber? (KK és BT, máj. 11.)

 


Kötelező szakirodalom:

 

További ajánlott irodalom:

A szillabuszban, valamint:

… folyamatosan…