Bibliai szövegolvasás: Válogatott fejezetek Exodus könyvéből

Biblical text: Selected chapters from the book of Exodus

BA, gyakorlat, BBN-HEB11-205.19, BBN-BIB-704.1


ELTE, 2016. tavaszi félév
Biró Tamás

Időpont: hétfő 12.00–13.30.
Helyszín: F. épület 232 (folyóiratolvasó).

Ugrás az irodalomra.

Kurzusleírás:

Beharangozó.
Leírás a tanszéki honlapon.
Előzetes szillabusz.

Tematika (esetleg még alakulni fog… – heti bontásban):

Prológus:
Joseph Stein, Jerry Bock és Sheldon Harnick, Hegedűs a háztetőn, I. rész 6. jelenet (szövegkönyv, valamint youtube, 0:51:20–0:52:25).

 1. Bevezető (febr. 8.)

 2. Exod. 1 (febr. 15.)
  Josephus Flavius: A zsidók története (Judaiké Archaiologia) (Ford. Révay József, Európa Könyvkiadó: Budapest, 1980.) [05.2.Jos.Ant.3.]
  Bevezetés és II,9-10 (pp. 5–9 és 43–52). Letöltés (jelszóval védve).

 3. Exod. 2 (febr. 22.)
  Rasi, ad Exod. 2:1-5. Letöltés (jelszóval védve).
  Extra: Misna, Szota 1. fejezet: letöltés. Babilóniai Talmud, Szota 12b: letöltés (jelszóval védve).

 4. Exod. 3 (febr. 29.)
  Tanakh Ram (ford. Avraham Ahuvya, Yediʻot ahạronot, 2010), Exod. 3. Letöltés (jelszóval védve).
  Tora Neviim u-Khtuvim (Avraham Ahuvya kommentárjaival, Edi – Yediʻot ahạronot, 1999), Exod. 3. Letöltés (jelszóval védve).

 5. Exod. 4 (márc. 7.)
  Abraham ibn Ezra, Hosszú kommentár, Exod. 4:19.
  Nahmanides, ad Exod. 4:19.
  Mindkettő letöltése (jelszóval védve).

  Márc. 14-én munkaszüneti nap.

 6. Exod. 12 (márc. 21.)
  Stefan Schorch: Samaritan Hebrew recitation of the text for the Passover sacrifice (Exod 12:1-6) (helyi másolat, jelszóval védve).
  Mekhilta de-Rabbi Jismael, Piszha 2:1-2 és 2:1. Letöltés (jelszóval védve).
  — Jacob. Z. Lauterbach-féle kiadás (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1933), pp. 1-3 és 15-16. [41.4.1.Lau.1./I]
  —Jacob Neusner-féle kiadás (Brown Judaic Studies 148; Atlanta: Scholars Press, 1988), pp. 5-6 és 13. [41.4.1.Neu.1./I]
  Rasi, ad. Gen. 1:1.
  Szforno, ad. Exod. 12:2.
  Rasi és Szforno letöltése (jelszóval védve).

  Márc. 28-án tavaszi szünet.

  Ápr. 4-én tanszéki kirándulás.

 7. Exod. 13 (ápr. 11.)

 8. Exod. 13 (ápr. 18.)
  Peszahi Haggada, Négy fiú.
  Ibid, „Be-khol dor va-dor…”
  Talmud Jerusalmi, Peszahim 10, 37d. (Exod. 13 kapcsán)
  Peszahi Haggada, „Rabbi Joszé Ha-Gelili omer: Minnajin atta omer…” (Exod. 15 kapcsán)
  Letöltés (jelszóval védve).

 9. Exod. 15 (ápr. 25.)
  A preklasszikus bibliai héber.

 10. Exod. 20 és Exod. 35 (máj. 2.)
  Juda Halevi, Kuzari 1:19-27. Angol fordítás letöltése (jelszóval).
  Misna, Sabbat 7:2. Kétnyelvű kiadás letöltése (jelszóval).
  Maimonides, Misne Tora, Hilkhot Sabbat 1:1. Ibid. Hilkhot Sabbat 12:1.
  Letöltés (egynyelvű héber, jelszóval védve).
  Anan ben David, Széfer ha-Micvot (L. Nemoy: Karaite Anthology, Yale Univ. Press: New Haven, 1952 [1980]), [73.2.Nem.1.], a szombatról: pp. 17-18.
  Letöltés (jelszóval védve; csak „V. Sabbath” kell a 17-18. oldalon).
  Abraham ibn Ezra, Hosszú kommentár, nyitó vers Ex. 35-höz.
  Abraham ibn Ezra, Rövid kommentár, ad. Ex. 35:3.
  Letöltés (egynyelvű héber, jelszóval védve).

 11. Exod. 21–22 (máj. 9.)
  Misna BK 1:1-4. Letöltés.
  Talmud Bavli, BK 60a. Letöltés.
  Meṣad Ḥashavyahu 1 osztrakon: letöltés.

 12. Exod. 30 (kimarad a félévből)
  Széfer Hinukh 105. Szöveg.
  Sulhan arukh O.H. 685.
  Kiccur Sulhan arukh 140. Letöltés.

 13. Exod. 33-34 (Pótóra: máj. 12., 10.00–11.30.)
  Maimonides: A tévelygők útmutatója I:54 (Ford. Klein Mór, Pápa, 1878; Logos: Budapest, 1997, pp. 236--245) [42.2.1.MN.11.]. Letöltés itt.
  Jom kippuri Neila, például Sámson fohásza (Chabad) [43.2.Jom.1.], pp. 405-406. Letöltés.

Záró gondolatok:
Kalonymos ben David Kalonymos (Maestro Calo Calonymos): Tokhen levenim (MS Kaufmann A 508), Bevezetés. Letöltés (jelszóval védve). [08.Kau.1.].

Blog.

 


Irodalom:

Folyamatosan…

 


Extrák:

Exod. 2 végéhez: „Vizet meríteni én a kútra mentem…”, Kányádi Sándor Erdélyi jiddis népdalok c. műfordításkötetéből. Letöltés (jelszavas).
Előadják Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Sárközy Gergely és Tihanyi Szilvia: például dalszöveg és előadás.

A rabbinikus irodalom korszakai és műfajai dióhéjban.