A zsidóság nyelvei

The languages of the Jews

OR-ZSE, 2015. tavaszi félév
Biró Tamás
Kedd, 14:30–16:00.

 

Kurzusleírás

Beharangozó

Március 3.: Ismerkedés, bevezetés. A nyelv, mint a kommunikáció eszköze?
Összefoglaló, valamint Gestalt-ábrák
Jövő hétre: Nyelv és nyelvek: „Bevezető”, „Állati kommunikáció – emberi nyelv”.
 
Március 10.: A nyelv különböző megközelítései.
Prezentáció: pptx és pdf.
Jövő hétre: Kisfilmek a kódváltásról. Nyelv és nyelvek: „2. A jelek”, „3. A nyelv leírása”.
 
Március 17.: A nyelv szintjei.
Prezentáció: pptx és pdf.
Jövő hétre: Nádasdy Ádám: Magyar-vessző.
Bányai–Bíró.
 
Március 24.: Szociolingvisztika, kódváltás.
Prezentáció: pptx és pdf.
Jövő hétre: ld. prezentáció végét, valamint email kutatási kérdéssel.
 
Március 31.:Tavaszi szünet.
 
Április 7.:Tavaszi szünet.
 
Április 14.: Az afroázsiai és a sémi nyelvcsalád.
Prezentáció: pptx és pdf.
Jövő hétre: ld. a prezentáció végén.
 
Április 21.: Önálló munka és megbeszélés.

 
Április 28.: Összehasonlító-történeti nyelvészet. A családfamodell.
Prezentáció: pptx és pdf.
Kötelező irodalom: lásd a prezentációk végén.
 
Május 5.: Az északnyugati sémi nyelvek. A hullámmodell.
Prezentáció: pptx és pdf.
Kötelező irodalom: lásd a prezentációk végén.
 
Május 12.: A bibliai héber. A misnai héber.
Prezentáció: pptx és pdf.
Kötelező irodalom: lásd a prezentációk végén.
 
Május 19.: Héber a középkorban. A judeo-nyelvek. Héber nyelvújítás és az izraeli [héber] nyelv.
Prezentáció: pptx és pdf.
Kötelező irodalom: lásd a prezentációk végén.
 

 

Kötelező irodalom:

Bányai Viktória és Bíró Tamás, Az északnyugati sémi nyelvek – ugariti, héber, arámi. (ELTE digitális egyetemi jegyzet, 2006.)
Link a saját oldalamra, valamint. ELTE Gépeskönyv.

Dobos Károly Dániel, Sém fiai: A sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története. (Pázmány Egyetem eKiadó – Szent István Társulat, 2013, link a kiadóhoz.)

Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. (Több kiadás, kijelölt fejezetek.)

Biró Tamás: Zsidók és nyelvek. (Online oktatási tananyag, JMPoint Akadémia, 2009.)

  1. A héber nyelv története.
  2. A „zsidó nyelvek”.
  3. A zsidóság és a nyelvek viszonya.
  4. A héber írás története.

 

További javasolt irodalom:

John Kaltner and Steven L. McKenzie (eds.): Beyond Babel: A Handbook for Biblical Hebrew and Related Languages. (SBL, 2002.)

Bernard Spolsky: The Languages of the Jews. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014.)

Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika. (Budapest: Osiris-Századvég, 1995.)

…valamint továbbiak, ld. folyamatosan.