Középkori és modern zsidó irodalom (irodalomtörténet)

Medieval and modern Jewish literature


ELTE, 2015. tavaszi félév
BBN-HEB11-313.1, BMVD-101.77, BBV-101.50
Panelóra, koordinálja: Biró Tamás
Szerda, 10:00–11:30, F. épület, 233.

Kurzusleírás

Beharangozó

Előzetes szillabusz

További információk folyamatosan.

Tematika:

Február 11:

Bevezetés (Biró Tamás)
Prezentáció: pptx vagy pdf.

Február 18:

Középkori vallási és világi költészet, pijjut (Koltai Kornélia)
Források (jelszóval védve).
Prezentáció: pptx vagy pdf.

Február 25:

Kódex-irodalom, talmudi kommentárok, minhag-irodalom (Turán Tamás)
Források (jelszóval védve).
Handout

Március 4:

Responzumok (Turán Tamás)
Források (jelszóval védve).
BT szerkesztett jegyzetei (febr. 25. és márc. 4.).

Március 11:

Zsidó Biblia-magyarázat (Buzási Gábor)
Források (jelszóval védve).
Handout 

Március 18:

Jewish thought: középkori és újkori filozófia, miszticizmus, haszidizmus (Biró Tamás)
Források: Maimonides magyarul vagy angolul, valamint Szaadja gaon.
Prezentáció: pptx vagy pdf.

Március 25:

Tudományok: természettudományok, nyelvészet, földrajz, historiográfia (Biró Tamás)
Források: Joszippon, valamint Rasi (Gen. 17:10-11 és 17:23-24) és Mose Feinstein.
Prezentáció: pptx vagy pdf.

Március 25

14.00-15.30: angol nyelvű vendégelőadás: Ronit Nikolsky (Groningeni Egyetem) a Toszeftáról.
 

(Április 1:

         Tavaszi szünet)
 

Április 8:

Karaita irodalom; fordítások; irodalom zsidó nyelveken (Biró Tamás)
Források: Anan ben David, valamint Smuel ibn Tibbon.
Prezentáció: pptx vagy pdf.

Április 15:

Judeo-arab (Tolnai Ágnes)
Forrás: populáris irodalom (Elijahu Ḥai Guedj) eredetiben és fordításban (Tolnai Ágnes ford., részlet).
Prezentáció: prezi.com, ill. pdf vagy pez fájl.

Április 22:

Jiddis (Komoróczy Szonja)
Források: Khurbn godl she-hoyo… és Glikl Hameln és J. L. Perec (vagy pdf-esítve).
Prezentáció (pdf), fogalmak listája.

Április 29:

Haszkala és nyelvújítás; héber irodalom Magyarországon (Bányai Viktória)
Forrás: Jehuda Leib Gordon: Kinek írok?
Handout (magyarországi héber), fogalmak listája.

Május 6:

Modern héber irodalom (Peremiczky Szilvia)
Handout és mutatványszövegek, fogalmak listája.

Május 13:

Magyar(-)zsidó irodalom (Koltai Kornélia)
Források (jelszóval védve).
Prezentáció: pptx vagy pdf.

Bónusz:

Modern zsidó irodalom „nemzeti” nyelveken (Biró Tamás): pdf.

 

Irodalom:

(Biró Tamás: Zsidó történelem dióhéjban.)

Scheiber Sándor (szerk., jegyz.). A feliratoktól a felvilágosodásig: Zsidó irodalomtörténeti olvasmányok
(New York – Budapest – Jeruzsálem: Múlt és Jövő Kiadó, 1997).
Tanszéki könyvtári kód: [61.1.Sche.1.]
Középkori költészet: p. 123, pp. 172–174, pp. 140–141. Letölthető pdf.

Babilóniai Talmud, Kiddusin 31b. Maimonides: Misne Tora, Hilkhot Mamrim, 6, 10. Letölthető pdf.

Szádja Gáon: Hittételek és vélemények könyve (Hegedűs Gyöngyi ford. Goldziher Intézet – L’Harmattan, 2005).
[42.2.Saa.9.] Első értekezés bevezetése.

Maimonides: Tévelygők útmutatója. II. könyv, 25. fejezet.
Magyarul (Klein Mór ford. Reprint: Logos Kiadó: Budapest, 1997). [42.2.1.MN.11.]
Angolul (Shlomo Pines ford. University of Chicago Press: Chicago and London, 1963, vol. 2.). [42.2.1.MN.4./II]

Pszeudo-Joszéf ben Gorion ha-Kohén: Széfer Joszippon. 1. fejezet, részlet (Flusser: p. 55) a népek eredetéről.
Shlomo J. Spitzer és Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság
történetéhez a kezdetektől 1686-ig
(MTA Judaisztikai Kutatócsoport – Osiris Kiadó: Budapest, 2003), [69.1.Spi.1.] pp. 65-67.

Mose Feinstein: Igrot Mose, Orach Chaim 4:17 és 5:7 (Bíró Tamás ford.)
Bíró Tamás: Csillagászati vonatkozású halákhikus kérdések (szakdolgozat, ELTE BTK hebraisztika szak, 2003). [D-86.Bir.1.] pp. 85-88.

Smuel ben Rabbi Jehuda ibn Tibbon: A Mester művében előforduló idegen szavak magyarázata. (Schmelowszky Ágoston és Visi Tamás ford.)
Megjelent: Maimonidész: A tévelygők útmutatója (Logos Kiadó: Budapest, 1997, pp. 1061-1116), [42.2.1.MN.11.] pp. 1061-1066.

Anan ben David: Széfer ha-micvot. Fordításban közli: Leon Nemoy (transl., notes): Karaite Anthology:
Excerpts from the Early Literature
(Yale Judaica Series 7; Yale University Press: New Haven and London, 1952 [1980])
[73.2.Nem.1.]. IV. Dietary laws; V. Sabbath; VIII. Circumcision.

Elijahu Ḥai ben Joszef Guedj: Széfer Maasze Saasuim (Livorno, 1867).
Publikálja: Tolnai Ágnes: Eliyahu Gig’ és az észak-afrikai judeo-arab irodalom.
(Diplomamunka, ELTE BTK hebraisztika szak, 2012.) [D-81.8.Tol.1.]
Mutatványszöveg eredetiben és fordításban (Tolnai Ágnes ford., részlet).

Khurbn godl she-hoyo be-kak Ungarish-Broda (A nagy pusztítás, mely Ungaris Broda szent községében történt), 1686.
Shlomo J. Spitzer – Komoróczy Géza, Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig.
(Hungaria Judaica, 16. Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport – Osiris Kiadó, 2003), pp. 790–812. [69.1.Spi.1.] Letöltés.

Glikl Hameln emlékiratai, ford. Jólesz László.
(Budapest: Athenaeum 2000 Kiadó, s.d.), pp. 73–74. [61.7.2.Glu.4.] Letöltés.

J. L. Perec: A hallgatag Boncse (bevezető: Komoróczy Szonja Ráhel; ford. Deme Anna,
Komoróczy Szonja Ráhel, Lesták Eszter és Végh Roland). Szombat.org, 2012. december 23. Link.

Jehuda Leib Gordon: Kinek írok?
In: Patai József, Héber költők, vol. 2. Budapest: IMIT, 1912, pp. 153-154. Letöltés.