Mai zsidó kultúra / Zsidó történelem:
Zsidó irányzatok, modern értékek

Contemporary Jewish culture / Jewish history:
Streams in Judaism, values in modernity


ELTE, 2015. tavaszi félév
Biró Tamás
Csütörtök, 11:30–13:00, F. ép 233.

BBN-HEB-341.9, BBN-HEB11-234.4,
BMA-HEBD-322.5,
BBV-101.45, BMVD-101.75,
BMA-VALD-452:1, BMA-VALD-518:2

Kurzusleírás

Beharangozó

Előzetes szillabusz

Február 12: Bevezetés. Prezentáció pptx és pdf formátumban.
Következő órára: a párizsi szanhedrin válasza Napóleon kérdéseire (jelszóval védve).

Február 19: Kifelé a gettóból: polgárosodás, emancipáció, asszimiláció, haszkala. Prezentáció pptx és pdf formátumban.
Következő órára: Bilu (jelszóval védve) és Egyenlőség 1889. február.

Február 26: Nemzetállam, nacionalizmus, antiszemitizmus, cionizmus. Prezentáció pptx és pdf formátumban.

Március 5: Nemzetállam, nacionalizmus, antiszemitizmus, cionizmus. Prezentáció pptx és pdf formátumban.
Következő órára: Guttmann Mihály (jelszóval védve).

Március 12: A halákhához való viszony. Prezentáció pptx és pdf formátumban.
Következő órára: Iakirema, valamint Rékai Miklós.

Március 19: Antropológiai terepmunka. Prezentáció pptx és pdf formátumban.
Következő órára: Schweitzer József zc”l a Rabbiképző teológiai irányáról (jelszóval védve).

Március 26: Ortodoxia. Prezentáció pptx és pdf formátumban.
Következő órára: projektek meghatározása és internetes pilot.

Április 2:Tavaszi szünet.

Április 9: Projektek. Neológia. Prezentáció pptx és pdf formátumban.

Április 16: Neológ vendég.

Április 23: Ortodox vendég.

Április 30: Reform vendég.

Május 7: A németországi zsidóság hatása a 19. századi magyarországi zsidóságra (Ó.P.)

Május 8: Filmvetítés: Trembling before G-d (extra alkalom).

Május 14: Összefoglalás. Prezentáció pptx és pdf formátumban.
„Bieber Mózes” a prozbolról: ppt és pdf formátumban.

Június 10: Minikonferencia: program.

Olvasnivaló: ld. a prezentációk végén/elején.

 

Feladott, javasolt és egyéb irodalom:

Biró Tamás (kb. 2003): A zsidóság irányzatai. Online írás. (Általános bevezetés gyanánt.)

Paul Mendes-Flohr and Jehuda Reinharz (eds.), The Jew in the Modern World: A Documentary History
(Oxford University Press, 1995, 2nd ed.) [61.1.3.Men.1.] pp. 128-133. (jelszóval védve).
A párizsi szanhedrin válasza Napóleonnak. Febr. 19-ére olvasandó.

Paul Mendes-Flohr and Jehuda Reinharz (eds.), The Jew in the Modern World: A Documentary History
(Oxford University Press, 1995, 2nd ed.) [61.1.3.Men.1.] p. 532. (jelszóval védve).
A Bilu kiáltványa. Febr. 26-ára olvasandó.

Rudolf trónörökös halála: Egyenlőség, 1889. február 3., 10. és 17. Historical Jewish Press. Febr. 26-ára olvasandó.

G[uttmann] M[ihály]: A Sulchan Áruch és a magyar zsidóság: Néhány alkalmi észrevétel
az izraelita vallásfelekezet napirenden levő egyik kérdéséhez.
(Budapest, 1913). Letöltés vagy helyi másolat. Március 12-re olvasandó.

Horace Miner: Az iakirema törzs testi rítusai. (Ford.: Orzóy Ágnes.) Letöltés. Március 19-re olvasandó.

Rékai Miklós: A munkácsi zsidók „terített asztala”: Néprajzi tanulmány
(Osiris: Budapest, 1997), pp. 52-54. [84.5.1.Rek.1.] Letöltés. Március 19-re olvasandó.

Schweitzer József: Az Országos Rabbiképző Intézet teológiai és halachikus irányáról. (Eredetileg: 1999.)
In idem, „Uram, nyisd meg ajkamat”: Válogatott tanulmányok és esszék.
(Mórija Könyvek, 5. Universitas Kiadó – Judaica Alapítvány, Budapest: 2007.) [75.Schw.1.] Letöltés. Március 26-ra olvasandó.

 


További javasolt irodalom

Shai Cherry: Three Twentieth-Century Jewish Responses to Evolutionary Theory.
Aleph 3 (2003), pp. 247-290. [P-Ale.3.]. Letöltés.

Sterman, Baruch. Judaism and Darwinian Evolution. Tradition (1994): 48-75. Link.

Etc. etc.