Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában
előadás (BA) és szeminárium (MA)

Cognitive approaches to religion and Judaism:
lecture (BA level) and seminar (MA level)

Előadás (BA): BBN-HEB-341.10, BBV-101.55, BBN-BIB-691.1, BMA-VALD-341.02 (BMA-VALD-401 is).
Szeminárium (MA): BMA-HEBD-315:32, BMA-HEBD-335:42, BMVD-101:87, P/TÖ/HB-13.3.


ELTE, 2015. őszi félév
Biró Tamás

Időpontok: hétfő 17.30–19.00. (Pótórák szerdán ugyanekkor.) Helyszín: F. épület 233.

Első alkalom: szeptember 7., hétfő, 18.00-19.30.

Következő alkalom: szeptember 16., szerda, 17.30-19.00.

Ugrás az irodalomra.

 

Kurzusleírás

Beharangozó

A kognitív vallástudomány a vallási (és általában, a kulturális) jelenségeket a kognitív tudományok fogalomrendszerével és módszertanával közelíti meg. Olyan kérdésekre keresi a választ, mint például: hogyan reprezentálja az agyunk a természetfelettit? miért találunk a világ minden kultúrájában vallási hiedelmeket? milyen mentális sémára épülnek a vallási rítusok? milyen hatással van az írásbeliség a dogmarendszerekre? hogyan magyarázhatjuk a vallási mozgalmak dinamikáját? Néhány kutató arra is kíváncsi, hogyan és miért jött létre a vallás a Homo sapiens evolúciója során. Mások azt szeretnék tudni, agyunk hogyan képes felismerni Istent.

Az elmúlt huszonöt év során dinamikus fejlődésen keresztülment paradigma mára a vallástudomány meghatározó irányzatává vált. Közel másfél évtizedes múltra nyúlik vissza a kognitív megközelítési mód a bibliatudományban is. A judaisztikában azonban a kognitív vallástudomány még mindig partikuláris területnek számít.

A beharangozó eltüntetése

Előzetes szillabusz (előadás, BA)
Előzetes szillabusz (szeminárium, MA)

(Folyamatosan bővül…)

További információ rövidesen.

Szeptember 7.: Bevezetés. Tudományfilozófiai alapok.
Prezentáció pdf formátumban.

Szeptember 16.: A hatvanas évek kognitív forradalma.
Prezentáció pdf formátumban.

Szeptember 21.: Háttér: kognitív antropológia, funkcionalista vallástudomány, valláspszichológia.
Prezentáció pdf formátumban.

Szeptember 30.: (elmarad)
Október 7.: Ontológiák, ágensek, intuitivitás és counterintuitivitás.
Prezentáció pdf formátumban.

Október 12.: Rítusok.
Prezentáció pdf formátumban.

Október 19.: A vallás rendszere: cselekvések, rítusok, narratívák.
Prezentáció pdf formátumban.

Október 26.: (őszi szünet)
November 2.:
November 9.:
November 16.: Prezentáció pdf formátumban.

November 23.: Prezentáció pdf formátumban.

November 30.: Prezentáció pdf formátumban.

December 07.: Kognitív vallástudományi elméletek alkalmazása a zsidó vallásra.
Prezentáció pdf formátumban.

December 14.: Számítógépes szimulációk. A vallás evolúciója.
Prezentáció pdf formátumban.

 


Irodalom:

Pléh Csaba és Gulyás Balázs. Mitől kognitív és mitől idegtudomány?
In Pléh Csaba et al. (szerk.). Kognitív idegtudomány. Osiris: Budapest, 2003, pp. 19–31.
Letöltés (jelszóval védve).

Szathmáry Eörs. Kulturális folyamatok: Az utolsó nagy evolúciós átmenet.
In Pléh Csaba et al. (szerk.). Kognitív idegtudomány. Osiris: Budapest, 2003, pp. 32–48.
Letöltés (jelszóval védve).

E. Thomas Lawson and Robert N. McCauley (1990). Interpretation and explanation: problems and promise in the study of religion.
In D. Jason Slone (ed.). Religion and Cognition: A Reader. Equinox, 2006, pp. 12–35.
Letöltés (jelszóval védve).

T. Biró (2013). Is Judaism boring? On the lack of counterintuitive agents in Jewish rituals.
In: István Czachesz and Risto Uro (eds.). Mind, Morality and Magic: Cognitive Science Approaches in Biblical Studies.
(BibleWorld series.) Acumen Publishing: Durham, UK–Bristol, CA, 2013. Chapter 8, pp. 120–143.
Kézirat letöltése (jelszóval védve).

Jeppe Sinding Jensen (2009). Religion as the unintented product of brain functions in the ‘standard cognitive science of religion model’:
On Pascal Boyer, Religion explained (2001) and Ilkka Pyysiäinen, How religion works (2003).
In: Michael Stausberg (ed.), Contemporary Theories of Religion: A Critical Companion. Routledge: London and New York, 2009, pp. 129–155.
Letöltés (jelszóval védve).

Biró Tamás: Az áldozat fogalma kognitív vallástudományi megközelítésben.
„Áldozat” szümposzion, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2015. május 1.
Letölthető kézirat (nem terjesztésre!!!).

Czachesz, István. The Emergence of Early Christian Religion: A Naturalistic Approach. Draft (local copy).

 


További források a házi feladatokhoz:

Robert J. Landy. God Lives in Glass: Reflections of God through the Eyes of Children. Skylight Paths Publishing: Woodstock, VT, 2001.
Letöltés: 1. rész és 2. rész (jelszóval védve).

Aubrey Davis. Bagels from Benny. Kids Can Press: Toronto és Tonawanda, 2003.
Letöltés (jelszóval védve).

 


Források (hebraistáknak):

Rasi ad Gen. 17.

Midások (körülmetélés).

Halákhikus források (körülmetélés).

Genezis Rabba 46. és 47. fejezet (Gen. 17-hez).

 


Egyebek, érdekességek:

IACSR, the International Association for the Cognitive Science of Religion (2006 óta), valamint annak Facebook-oldala.

Journal of Cognition and Culture (2001 óta).

Journal for the Cognitive Science of Religion (2013 óta).

Journal of Cognitive Historiography (2014 óta).

ARC, the Archive for Religion & Cognition (B.T., 2006 óta, kevéssé használt).

CRC, the Centre for Religion & Cognition (2005 óta, Czachesz, Biró, Nikolsky).

Czachesz István Religion and Cognition oldala.

További linkek az IACSR weboldalán.