Tamás Biró HU    EN
ELTE logo Eötvös Loránd University > Faculty of Humanities > Institute of Ancient and Classical Studies > Department of Assyriology and Hebrew Studies Dept. logo     Marie Curie Actions   EU flag

   Sorry, but this page can only be found in Hungarian.

Megjegyzések a velem/nálam szakdolgozni, TDK-kutatást végezni szándékozóknak

 

Általános

 1. Alapelvem, hogy a hallgató akkor profitál a legtöbbet a tanulási folyamatból (márpedig egy szakdolgozatírás és TDK-munka is az), ha nem csupán saját érdeklődési köréhez, hanem az oktató szakterületéhez, módszertani felkészültségéhez is igazítja a témáját.

 2. Sok esetben gyorsan reagálok emailekre. Kérem azonban a hallgatókat, hogy ne számoljanak gyors reakcióval: email esetén 2-3 nappal, szövegre adott kommentárok esetén pedig legalább egy héttel számoljanak. Kritikus esetekben előre egyeztessenek velem, el tudom-e vállalni, hogy adott időn belül válaszolok.

 3. Útmutató szakdolgozatok megírásához, követelmények és tanácsok az ELTE hebraisztika szakán.

 4. Saját tanácsaim dolgozatok, szakdolgozatok írásához (folyamatos fejlesztés alatt).

 5. Academic writing: elsősorban angol nyelvű források a tudományos műfaj sajátosságaival kapcsolatban.

 

Szakdolgozati témaválasztás

Mind hebraisztikai, mind elméleti nyelvészeti témák esetén kérem a velem dolgozni kívánó hallgatókat, hogy hónapokkal a címbejelentési határidő előtt vegyék fel velem a kapcsolatot. A címbejelentő aláírásának a feltétele részemről az, hogy a hallgató meggyőzött engem arról, határidőre egy színvonalas dolgozatot fog megírni az adott témából.

Az őszi címbejelentést megelőzően a következő ütemtervet javasolom:

 1. Május 31-ig: kapcsolat felvétele velem.

 2. Június 30-ig: közös gondolkodás eredményeképp, szükség esetén többszöri találkozók és levélváltások során, meghatározzuk a kutatási témát, megfogalmazzuk a kutatási kérdés első változatát, és körvonalazzuk a kérdés megválaszolásához alkalmazandó módszertant.

 3. Augusztus 31-ig: a hallgató elkezd a témán dolgozni, és első eredményeit írásban prezentálja.

 4. Szeptember 15-ig: az első eredmények függvényében meghatározzuk a további menetrendet, finomítjuk a témát, a kutatási kérdést és a módszertant, és ütemtervet készítünk a következő hónapokra nézve.

 5. A címbejelentési határidőig: a hallgató az ütemterv szerint halad, és ennek részeként (hacsak nem állapodunk meg másban), a készülő szakdolgozat egy korai változatának első oldalait már megírja.

 

Közös munka

Kétféle formában lehet szakdolgozni, TDK-munkát végezni, és tulajdonképpen szemináriumi dolgozatot is írni. Az ELTE BTK-n legelterjedtebb forma a hallgató önálló munkája, a témavezető oktató minimális szintű útmutatása mellett. Ennél azonban én jobban szeretem azt, amikor intenzív közös gondolkodásra, sőt néha közös munkára épül a dolgozat. (Ha az oktató jelentősen hozzájárul a dolgozatban prezentált eredményekhez, azt értelemszerűen fel kell tüntetni.) Szeretném a dolgozat elkészülésének a folyamatát nem csupán közelről követni, de abban bizonyos fokig részt is venni.

Amennyiben a hallgató nem kíván élni a közös munka lehetőségével, azt jelezheti felém. Amennyiben a hallgató ezt egyértelműen jelzi, azt tudomásul veszem. Ebben az esetben a hallgató felelőssége megnő. Két héttel a leadási határidő előtt ebben az esetben a kész dolgozat szövegét kérem, ellenkező esetben nem írom alá a szakdolgozat előlapját. Az is lehetséges, hogy olyan kifogásokat emelek, amelyeknek a hátralévő időszak alatt a hallgató már nem tud eleget tenni.

Amennyiben a hallgató élni kíván a közös munka lehetőségével, kérem, a következőket vegye figyelemben:

 1. Mivel innen kezdve a hallgatóval közösen fogunk kutatni, a témának illeszkednie kell kutatási érdeklődésembe, meg kell felelnie a prioritásaimnak.

 2. A közös munka során nem tanár–diák viszony, hanem kicsit tapasztaltabb munkatárs–kicsit kevésbé tapasztalt munkatársi viszony jön létre közöttünk.

 3. Könnyen lehet, hogy a hallgató nem ért egyet az általam javasoltakkal, vagy nem tetszik neki az a stílus, ahogy kommunikálok vele, vagy demotiválónak érzi azt, amit én motivációnak szántam. Ebben az esetben, kérem, haladéktalanul és egyértelműen jelezze ezt felém. Nem mint tanárának, hanem mint kutatótársának.

 4. Folyamatos és aktív munkára számítok, indokolt esetek kivételével (betegség, vizsgaidőszak, karácsonyi szünet, stb.).

 5. A folyamatos és aktív munka azt is jelenti, hogy a hallgató a közös munka elejétől kezdve folyamatosan ír. Méghozzá nem csupán vázlatpontokat és jegyzeteket, hanem lehetőleg összefüggő mondatokat, bekezdéseket, gondolatmeneteket is, amelyek megfelelő időben a dolgozat részét képezhetik.

 6. Emailjeim, felvetéseim a közös gondolkodás részei, és szeretném látni, hogy ebben a hallgató partner. Grafomán leveleimre nem szükséges hasonlóan hosszasan válaszolni, de megköszönöm, ha egy félmondattal jelzik, hogy megkapták, elolvasták.

 7. (A lista nyitott, és lehet, hogy további pontokkal fog a közeljövőben bővülni.)

 


Ez az oldal várhatóan tovább bővül, finomodik, átalakul a jövőben.